Avbokning
Avbokning av resa ska alltid ske via e-post till [email protected], omedelbart efter att hinder uppstått. Vid avbokning av resa utanför våra öppettider – kontakta alltid flygbolaget och/eller hotellet direkt. Meddela oss därefter via e-post vilka åtgärder som du vidtagit.

Hotellavbokning (endast hotell på din bokning)
Regler för avbokning/ändring och återbetalning av hotell, varierar för olika hotell, och säsong. Tripx regelverk kan skilja sig från hotellens officiella.

Avbokning av hotell + flyg
Normalt så är inte flygdelen av resan återbetalningsbar. I enstaka fall kan hela eller delar av hotelldelen vara återbetalningsbar. Detta beror på hur långt i förväg som avbokningen sker och utifrån säsong. Kontakta TripX omgående när skäl för en ev. avbokning uppstår för information om villkoren för specifik resa.

Administrativ avgift
I de fall en återbetalning kan göras efter en avbokning/ändring tar TripX ut en administrativ avgift utöver den kostnad som flygbolaget och eller hotell debiterar. Avgiften är alltid minst 495 kronor per person. Resan måste alltid vara avbokad före avresa för att eventuell återbetalning ska kunna medges.

Avbeställningsskydd
För att undvika höga avbokningskostnader i samband med sjukdom eller allvarligt verifierbart hinder rekommenderar vi dig att teckna ett separat avbeställningsskydd. Läs mer under avbeställningsskydd.