Avbokning
Avbokning av resa ska alltid ske via telefon och omedelbar efter att hinder uppstått. Vid avbokning av resa utanför våra öppettider – kontakta alltid flygbolaget och/eller hotellet direkt. Meddela därefter TripX via e-post om vilka åtgärder som du vidtagit.

Hotellavbokning (endast hotell på din bokning)
Regler för avbokning/ändring och återbetalning av hotell, varierar för olika hotell.
Om man inte avbokar innan avresa kan man oftast inte få någon återbetalning. Kontrollera innan bokning regelverket för de hotell som du är intresserad av. Tripx regelverk kan skilja sig från hotellens officiella.

Avbokning av hotell + flyg
Normalt så är inte flygdelen av resan återbetalningsbar. Vanligtvis kan hela eller delar av hotelldelen vara återbetalningsbar. Detta beror på hur långt i förväg som avbokningen sker. Kontakta TripX omgående när skäl för en ev. avbokning uppstår för information om villkoren för specifik resa.

Administrativ avgift
I de fall en återbetalning kan göras efter en avbokning/ändring tar TripX ut en administrativ avgift utöver den kostnad som flygbolaget och eller hotell debiterar. Avgiften är alltid minst 495 kronor per person. Resan måste alltid vara avbokad före avresa för att eventuell återbetalning ska kunna medges.

Avbeställningsskydd
För att undvika höga avbokningskostnader i samband med sjukdom eller allvarligt verifierbart hinder rekommenderar vi dig att teckna ett separat avbeställningsskydd. Läs mer under fliken avbeställningsskydd. För att ladda ner skadeanmälan, klicka här.