logo
logo
logo
logo

Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

,

Klimatkompensation

Vi klimatkompenserar

Klimatförändringarna är en av vår tids viktigaste frågor, och som många andra aktiviteter är resande också en bidragande faktor till de utsläpp av växthusgaser som snabbar på klimatförändringarna. Läget är allvarligt och alla behöver ta ansvar.

När du bokar en resa på www.tripx.se kan du klimatkompensera din flygresa motsvarande det klimatavtryck som den medför. De utsläpp olika flygresor genererar räknas ut enligt Transportstyrelsens rekommendationer

Vad innebär klimatkompensation?

Reducering av utsläpp görs antingen genom att hjälpa någon annan att minska sina utsläpp eller genom att ta bort växthusgaser från atmosfären.

Transparens och dokumenterade bevis på att investeringarna kommer till faktisk nytta och att aktiviteterna de stödjer gör verklig skillnad har självklart högsta prioritet. Vi samarbetar därför med den svenska organisationen GoClimateNeutral.

Klimatkompensation sker oftast genom olika klimatprojekt i utvecklingsländer, främst genom energieffektivisering eller satsning på förnybar energi som sol- och vind-anläggningar.

Samtliga projekt som vi genom GoClimateNeutral investerar i har kvalitetsstämpeln Gold Standard.

Gold Standard inrättades 2003 av WWF (Världsnaturfonden) och ett 80-tal andra internationella ideella och icke-statliga organisationer för att ”säkerställa att projekt som minskade koldioxidutsläpp innehöll de högsta nivåerna av miljöintegritet samt även bidrog till en hållbar utveckling”. Idag finns det 1700+ aktiva Gold Standard-projekt runt om i världen.

Genom att investera i Gold Standard-certifierade projekt bidrar man till verklig klimatnytta, och samtidigt även till fler av FNs hållbarhetsmål, som minskad fattigdom och renare luft och vatten.

Vi vill vara tydliga med att vi alla – för att klara Parisavtalets mål – behöver minska våra utsläpp av växthusgaser på alla områden, inklusive de utsläpp som resor orsakar. Klimatkompensation gjort rätt är bättre för klimatet än att resa och inte klimatkompensera, men det ersätter inte arbetet att även minska de faktiska utsläppen vi alla är ansvariga för.

 

Visa alla GoClimateNeutral projekt

 

Hur gör det nytta?

Det behövs faktiskt inte så mycket pengar för att åstadkomma stor klimatnytta i utvecklingsländer. Relativt små investeringar kan få kalkyler för stora klimatprojekt som annars inte blivit genomförda, att bli lönsamma.

GoClimateNeutral arbetar med att hitta de mest priseffektiva Gold Standard-certifierade projekten, så att investeringen skapar maximal nytta, utan att kompromissa med kvalitén.

Vad menas då med att ett projekt tillför verklig klimatnytta? Ett antal kriterier ska uppfyllas:

  • Additionalitet – projektet skulle inte blivit av utan investeringen. En förutsättning för att man åstadkommer en verklig förändring, jämfört med hur det hade blivit utan investeringen.
  • Verifierbarhet – klimatkompensationen har kvantifierats och verifierats av en oberoende tredje part.
  • Spårbarhet – klimatkompensationen ska kunna spåras så att den inte har sålts, eller i framtiden kan säljas.
  • Beständighet – klimatkompensationen ska vara beständig och inte kunna försvinna senare.
  • Bidrag till hållbar utveckling – Utöver själva klimatnyttan ska projekten även bidra till hållbar utveckling på andra sätt, exempelvis genom att bidra med arbetstillfällen eller bidra till renare luft i regionen.

 

Tillsammans med dina biljetter får du ett certifikat som visar hur mycket CO2 som din flygresa orsakar i klimatavtryck och att vi i samarbete med GoClimateNeutral kommer kompensera samma antal kilo CO2.

När din resa är genomförd får du information om exakt vilket projekt som vi stöttat för att kompensera din flygresa.

 

Visa alla GoClimateNeutral projekt