logo
logo
logo
logo

Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

,

Flexibel Ombokning

Villkor:

  • Flexibel Ombokning måste tecknas och köpas när bokning av resan sker och kan ej köpas till i efterhand.
  • Flexibel Ombokning måste tecknas av samtliga personer på en och samma bokning (gäller ej barn som inte fyllt två år på hemresedagen).
  • Det är ej möjligt att omboka del av resa. Hela bokningen inklusive alla beståndsdelar, för samtliga personer, måste ombokas. Om delar av sällskapet vill genomföra resan måste en ny bokning ske enligt dagsaktuella priser.
  • Vid ombokning utgår en självrisk på 10%. Denna beräknas på hela resans pris inklusive avgiften för Flexibel Ombokning.
  • Ombokningen skall göras av kunden själv genom att välja ”Avboka min resa” under ”Din bokning” på TripX hemsida minst 7 kalenderdagar före tidtabellsenlig avgångstid- & datum och som tidigast 30 dagar före avresan. Vid ombokning mindre än 7 kalenderdagar innan avresan gäller normala ombokningsregler.
  • Ett värdebevis motsvarande restvärdet (resans pris exklusive Flexibel Ombokning – 10% självrisk) utfärdas därefter till kundens ”Din bokning” och kunden kommer att få en kod skickad till sig på e-mail. Värdebeviset kan användas till annan resa till vilket av TripX resmål som helst.
  • Med bokning avses samtliga personer och samtliga beståndsdelar med gemensamt bokningsnummer.
  • När ny resa köps med värdebeviset ovan gäller standardregler för avbokning. Efter eventuellt godkännande om återbetalning av den nya resan kommer det nya värdet att återbetalas i form av ett nytt värdebevis, inte i form av pengar, i enlighet med överenskomna regler.

Flexibel Ombokning erbjuds på de flesta paketresorna – tillgänglighet visas i bokningsprocessen.

Avgift:

Total bokning 0 – 3999 sek = 199 sek per person

Total bokning 4000 – 7999 sek = 299 sek per person

Total bokning 8000 – 11999 sek = 399 sek per person

Total bokning 12000 – 24999 sek = 499 sek per person

Kan ej köpas till för bokningar över 25000 sek totalt