logo
logo
logo
logo

Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

,

Integritet & Säkerhet

Policy gällande hantering av personuppgifter

 

INNEHÅLL

 

 1. Bakgrund
 2. Vilka personuppgifter samlas in och vad används de till?
 3. Hur insamlas personuppgifter & samtycken och hur länge sparas de?
 4. Rättsligt stöd för användande av personuppgifter
 5. Med vilka partners delar vi information?
 6. Våra kunders rättigheter
 7. Kontakt gällande dataskyddsfrågor

 

 1. BAKGRUND

{{wt_travel_provider}} TripX målsättning är att ge våra kunder, samt våra samarbetspartners och deras kunder i fall då TripX är ”Teknisk Producent”, den bästa & mest prisvärda reseupplevelsen vi kan och för att göra detta möjligt måste vi ta in viss personinformation.

GDPR (General Data Protection Regulation) är EU:s dataskyddslag som gäller för alla medlemsländer och fr.o.m 25 maj 2018 ersätter denna PUL (Personuppgiftslagen).

För oss är det en självklarhet att du som kund ska veta vad, hur och varför vi samlar in, hanterar och hur länge vi sparar informationen om dig – svaren på detta finner du nedan.

 

 1. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN OCH VAD ANVÄNDS DE TILL?

Insamling av personuppgifter görs för att kunna leverera utlovad produkt till kunden och endast de uppgifter som är nödvändiga för att göra detta samlas in.

Användande av personuppgift måste ha ett specifikt syfte och kundens samtycke täcker endast definierade syften.

Titel, Namn och Födelsedatum används för att säkerställa att bokningar kan genomföras och att biljetter kan utställas.

 • Flygbolagen kräver, i enlighet med gällande säkerhetsförordningar denna information vilken även måste överensstämma med motsvarande information i kundens pass eller ID-handling. Om informationen skiljer sig har flygbolagen rätt att neka en kund att stiga ombord på planet på flygplatsen oavsett om bokning gjorts, betalning utförts och biljett utställts.
 • Hotellen kräver denna information för att kunna uppfylla myndighetskrav gällande vem som checkar in på hotellet, vem som bor på hotellet, vilka nationaliteter, hur många de har på hotellet p.g.a. säkerhetsregler från brandmyndigheter etc.

Bostadsadress, Email-adress, IP-adress och Telefonnummer används för att

 • Verifiera bokningar
 • Utfärda fakturor
 • Säkra betalningar
 • Leverera biljetter
 • Ge kunden information om köpt resa och om resmålet
 • Uppdatera kunden om eventuella förändringar i avgångstider, gater på flygplatsen och annan reserelaterad information
 • Informera kunden om nya resmål, nya produkter och utvalda kampanjer

 

Passnummer används

 • I de fall resmålets land kräver visum

 

Personnummer används för

 • Kreditupplysning i det fall kunden valt Faktura som betalningssätt
 • Detta samlas in vid betalning men inte in av TripX Travel AB – informationen hanteras till fullo av kontrakterade leverantörer av betalningslösningar i slutna system som TripX inte har access till

 

Läkarintyg används för att

 • I enlighet med gällande regler hantera ersättning i det fall kunden valt att köpa Avbeställningsskydd och inte kunnat genomföra resan p.g.a. sjukdom

 

Bankkontonummer, Kreditkortsnummer alt Debetkortnummer används för att

 • Genomföra betalningar av fakturerade resor
 • Detta samlas in vid betalning men inte in av TripX Travel AB – informationen hanteras till fullo av kontrakterade leverantörer av betalningslösningar i slutna system som TripX inte har access till
 • I enlighet med gällande regler hantera ersättningsrätt i det fall kunden valt att köpa tilläggstjänsten Ångerskydd och valt att inte genomföra resan

 

Cookies används till att

 • Förbättra kundens upplevelse på vår egna hemsida genom att komma ihåg vissa inmatningar så att kunden inte t.ex. behöver logga in på varje sida
 • Se till så att marknadsföring och kampanjer är så relevanta som möjligt
 • Kontinuerligt utveckla egna och samarbetspartners hemsidor samt TripX produkter

 

Ingen annan information samlas in och ingen information används i andra syften än de ovan angivna.

 

 1. HUR INSAMLAS PERSONUPPGIFTER & SAMTYCKEN OCH HUR LÄNGE SPARAS DE?

All specificerad information och samtliga samtycken samlas in digitalt under boknings- och betalningsprocesserna genom att kunden

 • bokar en resa och godkänner de regler och villkor som är direkt länkade till denna
 • köper tilläggsprodukterna Avbeställningsskydd och/eller Reseförsäkring och/eller Ångerskydd och godkänner de regler och villkor som är direkt länkade till dessa
 • betalar resan och godkänner de regler och villkor som är länkade till valt betalningssätt

 

Namn, Email-adress och Telefonnummer samlas även in om kunden skickar en direkt förfrågan genom att använda frågeformuläret på hemsidan.

Vid samtliga samtal till kundtjänst registreras kundens Telefonnummer.

Läkarintyg samlas in digitalt i det fall kunden köpt tilläggstjänsten Avbeställningsskydd och kunden skickar scannad kopia av läkarintyget till [email protected]. Så snart ärendet är avslutas raderas informationen.

Bankkontonummer och Email-adress insamlas om kunden reklamerar del av eller hela resan efter att ha köpt tilläggstjänsten Ångerskydd och konfirmerar detta samt matar in relevant bankinformation i funktionen ”Dina Bokningar”. Så snart ärendet är avslutat raderas informationen.

Samtycke och insamling för användande av kunds Email-adress för utskick av information om nya resmål, produkter och kampanjer kan även inhämtas specifikt genom att kunden aktivt anmäler sig för detta på hemsidan.

Samtycke och personuppgifter sparas i 2 år varefter det raderas automatiskt om kunden inte före sista datum givit nytt samtycke.

Namn, Bostadsadress och Bankkontonummer insamlas även separat under faktureringsprocessen och informationen på fakturor och betalningsbevis sparas i enlighet med Bokföringslagen i TripX ekonomisystem i 7 år varefter informationen raderas.

 

 1. RÄTTSLIGT STÖD FÖR ANVÄNDANDE AV PERSONUPPGIFTER

Användande av inhämtade personuppgifter är grundat i

 

 

 1. MED VILKA PARTNERS DELAR VI INFORMATION

TripX har valt att samarbeta med utvalda partners och i vissa fall är vi tvungna att dela vissa personuppgifter med dem för att kunna leverera utlovad produkt till våra kunder.

Våra partners verkar främst inom områdena flyg, hotell, transport och marknadsföring.

 

 1. VÅRA KUNDERS RÄTTIGHETER

 

Alla kunder har rätt att få

 

6.1 Tillgång till sina personuppgifter

Kunden kan utan kostnad få tillgång till de individuella personuppgifter TripX har insamlat och sparat om henne/honom.

Om detta efterfrågas kommer TripX att skicka ett digitalt utdrag av dessa personuppgifter till kunden.

 

6.2 Rättning av felaktiga personuppgifter

Om några personuppgifter som godkänts av kunden är felaktigt sparade av TripX har kunden rätt att få dessa fel rättade utan kostnad.

Om detta efterfrågas kommer TripX att skicka ett digitalt utdrag av uppdaterade personuppgifter till kunden.

 

6.3 Radering av sina personuppgifter

Kunden kan om hon / han så önskar begära att få sina personuppgifter raderade, och detta ska göras

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på kundens samtycke och denne återkallar samtycket
 • Om behandlingen grundar sig på berättigat intresse som kunden bestrider och som avgörs vara ogiltigt
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt

Kunden kan inte begära att få uppgifter raderade som TripX måste behålla för att uppfylla en rättslig skyldighet, t.ex. all information som ingår i bokföringen som ska sparas i minst sju (7) år enligt Bokföringslagen.

 

6.4 Göra invändning mot att personuppgifter används för direktmarknadsföring eller automatisk profilering

Direktmarknadsföring och/eller s.k. automatisk profilering utan samtycke är inte tillåtet enligt lag och kund som anser sig utsatt för detta p.g.a. uppgifter som TripX samlat in, har rätt att anmäla detta.

 

Kundförfrågningar gällande allt ovan skickas via Email till [email protected]

 

 1. KONTAKT GÄLLANDE DATASKYDDSFRÅGOR

Generella frågor gällande TripX dataskydd skickas till [email protected]