TripX Travel AB’s integritet och säkerhetspolicy

Vid bokning på internet måste du förlita dig på att leverantören följer gällande regelverk avseende personuppgiftslagen (PuL).

Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet ”behandlas” är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har alltså liknande skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen.
I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. Företag, myndigheter, föreningar, och andra kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten.

Vid användande av Tripx.se skall du kunna känna trygghet i att samtlig information som du lämnar endast används i det syfte som avses. Nedan kan du läsa om vår policy och hur vi hanterar den information som vi samlar om dig.

När du nyttjar vår webbplats (TripX.se) och använder dig av våra tjänster kommer vi be dig lämna en del personlig information. Avsikten är att du skall kunna använda dig av våra tjänster såsom bokning, förfrågan, nyhetsbrev m m. TripX lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje man om det behövs för att genomföra, administrera och ta betalt för din beställning. Dessa inkluderar företag och myndigheter inom och utanför EU och EES, till exempel det flygbolag, hotell, m fl du bokat.
När du fyller i dina uppgifter på vår webbplats underlättar du för oss hjälpa dig framåt i ditt sökande av produkter som tillhandahålls på Tripx.se. Vi hanterar all lämnad personlig information enligt gällande lagstiftning. Detta innebär att vi aldrig lämnar din information vidare såvida vi inte har din tillåtelse och/eller att lagstiftningen kräver det.
Din personliga information bibehålls i våra databaser endast så länge som behövs för att kunna ge dig efterfrågad service.
Du kan när som helst anmäla till oss via e-mail att dina personuppgifter skall raderas ur våra databaser.
Personuppgiftsansvarig TripX Travel AB, Krankajen 20, 211 12 Malmö, Sweden, Org. nr 556813-0099
När du skickar ett e-post meddelande till oss kan vi lagra information som t ex din e-postadress, innehåll, vårt svar och eventuella uppföljningsfrågor. Vi gör detta t ex för att kunna mäta hur snabbt vi besvarar dina frågor, för att göra din upplevelse mer personlig och för att kontinuerligt kunna förbättra vår service till dig och andra gäster.

Ändringar

TripX kan i framtiden komma att göra ändringar i vår policy, vilken vi uppdaterar kontinuerligt.
TripX är ansvarig för de personuppgifter som behandlas och Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Cookies

När du besöker vår webbplats kommer din dator automatiskt att få en sk cookie. Cookies är textfiler som identifierar din dator i vår server. Cookies identifierar endast datorn och inte den individuella användaren. De flesta webbplatser använder cookies varje gång någon besöker webbplatsen. Detta för att kunna samla information om bl a antalet besökare, vilka sidor som besökts, hur löänge besökaren varit på en viss sida o s v.När du besöker TripX webbplats kommer en cookie att laddas ner till din dator. Syftet är att kunna utröna om din dator besökt vår webbplats tidigare och om möjligt göra det lättare för dig att navigera runt utifrån dina resepreferenser. Du kan själv ange om du vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De många webbläsare däribland Internet Explorer och Netscape tar emot cookies automatiskt. Det går att ändra inställningarna så att du får en valmöjlighet om du vill acceptera eller inte. Det går också att helt stänga av möjligheten att mottaga cookies. Om funktionen är helt avstängd eller begränsad kommer inte webbplatsen fungera tillfredställande.