Att resa är underbart, spännande och avkopplande. Det är dock viktigt att man innan något hänt kontrollerar sitt försäkringsskydd vid en utlandsresa.  I många fall har vår erfarenhet visat att grundskyddet i hemförsäkringen eller kortförsäkringen inte täcker allt som kan hände om olyckan är ute. Vi på TripX samarbetar med Solid Försäkrings AB.

Här under följer en översikt över vad som ingår i de två reseförsäkringar TripX i samarbete med Solid Försäkrings AB erbjuder.

Reseförsäkring PLUS

Komplement till hemförsäkringens grundskydd och ger bl a:

 • Resestartsskydd och reseslutsskydd.
 • Ersättning för förlorade resdagar vid sjukdom/ olycksfall.
 • Under förutsättning att samtliga tecknat försäkringen utgår ersättningsresa för hela familjen om antalet förlorade resdagar överstiger 50% av den totala reseperioden.
 • Självriskskydd vid skador som omfattas av hem-bil-eller hyrbilsförsäkring.
 • Ersättning för försenat bagage och ersättning för skadad/ försenad/stulen dyk, golf eller skidutrustning.
 • Ersättning för flygförsening.
 • Återbetalning av aktivitetskostnader.
 • Ingen självrisk.
 • SOS larmcentral för akut hjälp +46 45 450 33 60.

Klicka på denna länken för gällande villkor för RESEFÖRSÄKRING PLUS SRS01.

Priser för PLUS försäkring:

 • 4 dagar kr. 120:-
 • 5 dagar kr. 140:-
 • 8 dagar kr. 200:-

Dessa reslängder bokar du i slutskedet av din resebokning. För andra reselängder vänligen kontakta oss på [email protected] eller via kontaktformuläret på hemsidan.

Reseförsäkring KOMPLETT

Reseförsäkring KOMPLETT innehåller många moment som generellt
inte omfattas i grundreseskyddet i hemförsäkringen.

 • Resestartsskydd och reseslutsskydd.
 • Vård- och behandlingskostnader vid sjukdom/olycka.
 • Ersättning för förlorade resdagar vid sjukdom/ olycksfall.
 • Under förutsättning att samtliga tecknat försäkringen utgår ersättningsresa för hela familjen om antalet förlorade resdagar överstiger 50% av den totala reseperioden.
 • Självriskskydd vid skador som omfattas av hem-bil-eller hyrbilsförsäkring.
 • Ersättning för försenat/skadat/ förlorat bagage och för skadad/försenad/stulen dyk, golf eller skidutrustning.
 • Ersättning för flygförsening.
 • Återbetalning av aktivitetskostnader.
 • Ansvarsskydd om du orsakar person- eller sakskada.
 • Rättsskydd i samband med tvister eller brottsmål.
 • Överfallsskydd om du skadas genom t ex misshandel.
 • Självrisken är ?.
 • SOS larmcentral för akut hjälp +46 45 450 33 60.

Klicka på denna länken för gällande villkor för RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT SZI04.

Priser för KOMPLETT försäkring:

 • 4 dagar kr. 320:-
 • 5 dagar kr. 360:-
 • 8 dagar kr. 480:-

Dessa reslängder bokar du i slutskedet av din resebokning. För andra reselängder vänligen kontakta oss på [email protected] eller via kontaktformuläret på hemsidan.